Είναι το σημαντικότερο κομμάτι κάθε επιχείρησης, απαραίτητο ώστε να έχει αναγνωρίσιμη εικόνα και να προβάλλεται σωστά. Μια ολοκληρωμένη και σωστά σχεδιασμένη εταιρική ταυτότητα αποτελεί ένα πολύ ισχυρό μέσο για την προβολή και διαφήμιση της επιχείρησής σας.

ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΜΕ - ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ :

Λογότυπο

Επαγγελματικές κάρτες

Επιστολόχαρτα

Φάκελοι

Folder