εξοπλισμος τηε εταιρειας Νουφριαδη

Το Κέντρο Εκτύπωσης Νουφριάδη αποτελεί μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα όπου ολοκληρώνονται όλες οι προεκτυπωτικές και εκτυπωτικές εργασίες από μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα αλλά και την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής και παράδοσης. Η επιχείρηση διαθέτει και τμήμα prepress προσφέροντας δημιουργικές λύσεις για το σχεδιασμό κάθε εντύπου.